उत्तराखंड मा यूँ आईएस ह्वेन विभाग मा फेराबदली, द्याखो कै तै क्या जिम्मेदरी मिली

उत्तराखंड मा यूँ आईएस ह्वेन विभाग मा फेराबदली, द्याखो कै तै क्या जिम्मेदरी मिली
Spread the love

उत्तराखंड मा यूँ आईएस ह्वेन विभाग मा फेराबदली, द्याखो कै तै क्या जिम्मेदरी मिली।

उत्तराखंड मा सियासत मुखिया बदलदी ही उक मंत्री त नि बदलीन पर राज्य नौकरशाही मा बड़ू फेरबदल जरूर ह्वे ग्यायी। हर मुख्यमंत्री अपर टीम फील्डिंग अपर हिसाब से लगे करदू। आज उत्तराखंड शासन स्तर पर आइस लॉबी विभाग बदले गीन। पूरी लिस्ट यख च।

Amit Amoli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *