दुखद : सडक दुर्घटना मा वन विभाग डिप्टी रेंजर मौत

दुखद : सडक दुर्घटना मा वन विभाग डिप्टी रेंजर मौत
Spread the love

दुखद : सडक दुर्घटना मा वन विभाग डिप्टी रेंजर मौत

पौड़ी। पौड़ी श्रीनगर मा ब्यखन बगत सडक दुर्घटना मा वन विभाग क डिप्टी रेंजर मौत व्हे ग्यायी। बतायाणा च कि डिप्टी रेंजर सुमेर सिंह स्कूटी मा सवार छ्यायी। वखि में स्कूटी स्लिप हूँण से उ सड़क मा लमड़ी । मुंड पर चोट लगण से गंभीर तौर पर घायल व्हे गीन। ये दौरान अस्पताल मा इलाज दौरान उकी मौत व्हे ग्यायी।

मिली जानकारी मुताबिक श्रीनगर वन विभाग मा तैनात डिप्टी रेंजर सुमेर सिंह (58 वर्षीय) न कीर्तिनगर बिटी कैसे लिफ्ट मांगी छेयी। ये दौरान कीर्तिनगर अर श्रीनगर बीच भक्तियाना माल ढईया नजीक गड्ढा मा स्कूटी स्लिप व्हे ग्यायी। जै कारण द्वी सड़क मा लमडी गीन। . ये दौरान सुमेर सिंह क मुंड पर गंभीर चोट आई। येक बाद उन अस्पताल मा भर्ती करये ग्यायी। जख उपचार दौरान उन दम तोड़ दयायि। वखि, घटना बाद बिटी स्कूटी चालक फरार च। पुलिस चालक तलाश कनी। डिप्टी रेंजर सुमेर सिंह न्यू कालोनी श्रीनगर मा रैवास करद छ्यायी, घटना बाद से उक घर मा शौक माहौल च।

Amit Amoli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *