भारी बरसात कारण राजकीय प्राथमिक विद्यालय किमसार दीवार क्षतिग्रस्त, स्कूल भवन संकट मा

भारी बरसात कारण राजकीय प्राथमिक विद्यालय किमसार दीवार क्षतिग्रस्त, स्कूल भवन संकट मा
Spread the love

आजकल भारी बरसात कारण जख पहाड़ी क्षेत्रौं मा घाट बाट बंद ह्वे गीन, कखी भ्याळ पख्यड़ उजड़न से रस्ता बंद हुयां छन, यी भारी बरसात से लोगू मकान तकन उजड़ी गीन। यमकेश्वर प्रखण्ड डांडामण्डल क्षेत्र राजकीय प्राथमिक विद्यालय की भारी बरसात कारण पुश्ता उजड़ ग्यायी जै कारण से प्राथमिक विद्यालय भवन खतरा जद मा ऐ ग्यायी।

शुकर मनाव कि ये बगत कोविड कारण स्कूल बंद हुयां छन, जै कारण बड़ू खतरा टळ ग्यायी। बतै दिवा कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय किमसार पुरण भवन जगह मा नै भवन बण्यूं जै तळ पुश्ता भारी बरखा हूण से उजड़ी ग्यायी, विद्यालय शौचालय अर मैदान तै भारी खतरा बतयाणा।

Amit Amoli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *